Komfortowa praca w biurze

Soczewki zostały zaprojektowane z myślą o wielogodzinnej pracy z komputerem, np. podczas pracy w biurze. Zwiększają maksymalnie zasięg ostrego widzenia, oferując komfort pracy do odległości wyciągniętej ręki.

Do codziennej pracy po 40. roku życia

warto używać okularów biurowych, które zostały tak skonstruowane, aby wykorzystać całe pole soczewki do ostrego widzenia bliży i odległości pośrednich. Tak dolną częścią soczewki będziesz wygodnie czytać dokumenty, a górną częścią korzystać z komputera oraz widzieć Twoich współpracowników przy codziennych rozmowach.